اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم


 

Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardu a’in, ialah mengenal ia akan Allah Ta’ala dan Rasul-Nya dan dikehendaki dengan mengenal itu mengetahui serta mengaku putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta’ala dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta’ala dan segala yang harus. Harus bagi Allah Ta’ala serta dalil-dalilnya. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf yang tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul dan serta dalil-dalilnya, tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya.

 

Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu mengenal hakikat zat Allah Ta’ala kerana yang baru tak dapat mengetahui hakikat yang Qadim. Dan keadaan mengenal Allah Ta’ala itu ialah permulaan dan umbi itulah dinamakan ilmu ini Ilmu Usuluddin. Dan juga dengan ilmu Tauhid kerana mengetahui dan mengertikan ilmu ini mentauhid ia akan Allah Ta’ala dan juga dinamakan ilmu kalam kerana bicaraan kalam Allah Ta’ala sangat payah sehingga-sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama’ yang dahulu-dahulu.

 

Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil yang ijmali iaitu yang renti (reti) empunyanya bagi dirinya, tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolak segala syubhah yang didatangkan atasnya atau pada menolakkan i’tirad-i’tirad (kritik) ke atasnya. Adapun dalil tafsil iaitu dalil yang renti empunyanya bagi dirinya dan kuasa pada menghuraikan segala syubhah dan segala i’tirad keatasnya maka iaitu fardu kifayah, wajib pada tiap-tiap masaafati al-qasr, yakni perjalanan yang harus qasar, ada seorang yang mengetahui akan dia. Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu berdosa semuanya.

 

Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta’ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka itu amat banyak tidak dihingga akan dia melainkan akan Allah. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta’ala. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta’ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya itupun amat banyak juga, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya, dengan bilang satu-satu itu dua puluh sifat dan lawan pula dua puluh serta dalil-dalil yang bagi tiap-tiap satu itu.

 

Dan dua puluh sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang di ijma’ ulama’ atasnya, maka barangsiapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia maka jadi kafir, kerana ia mengingkarkan ijma’ lagi pula mengingkarkan ada tuhan kerana ada itu setengah daripada sifat yang dua puluh itu berertinya tidak boleh kata tuhan ada dan sebagainya, maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada tuhan itu orang kafir wanau’zubillah. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur disisi Allah Ta’ala orang-orang yang tidak peduli ada tak kata, tiada pun tak kata, bahkan semata-mata senyap. Ada pun pada zahir dihukum akan dia Islam jika ia berasal keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati wallahua’lam.

 

RUJUKAN:

Misbahul Munir karangan Baba Abdul Aziz bin Ismail Al-Fathoni, hal. 13-14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

Tag Cloud

%d bloggers like this: